Producenci

Spis treści:
1.
Dane informacyjne firmy
2.
Warunki ogólne
3.
Możliwe metody złożenia zamówienia, zmiany w zamówieniu
4.
Formy płatności
5.
Koszty przesyłki
6.
Dane prezentowanych produktów
7.
Termin realizacji zamówienia, wysyłka, odbiór zamówienia
8.
Gwarancje
9.
Zasady postępowania reklamacyjnego
10.
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
11.
Polityka prywatności serwisu
12.
Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania tekstu umowy


1.
Dane informacyjne firmy

a). Dane rejestrowe:

Firma Handlowo-Usługowa KAZET

Zbigniew Kamiński
Sokołówka 13a
23-440 Frampol

NIP: 918-100-70-21
REGON: 950185544


b).
Dane adresowe / kontaktowe:

Zbigniew Kamiński
Sokołówka 13a
23-440 Frampol
tel. kom : 604 500 163

tel. kom: 600 450 508
e-mail: woblerek.sklep@gmail.com


Reklamacje prosimy kierować na adres e-mail:
woblerek.sklep@gmail.com
lub telefonicznie na nr tel. kom. 600 450 508 (opłata wg. cennika właściwego operatora)


c).
Numer konta bankowego


06 1500 1807 1218 0003 6827 0000
 

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Zamościu

 

2.
Warunki ogólne
a). Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, sklep poinformuje kupującego w przeciągu 7 dni.

b). Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Sklepu Internetowego niezbędnych do realizacji zamówienia na udostępniony przez niego adres e-mail.

c). Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim na własne ryzyko i odpowiedzialność.

d). W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik dokona ich aktualizacji.

e). Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Woblerek wysyłając wiadomość email na adres: woblerek.sklep@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 600 450 508

f). Jeśli życzycie sobie Państwo wystawienia faktury VAT prosimy o wpisanie w polu uwagi: Zamawiam fakturę VAT oraz poprawne dane do jej wystawienia.
Faktura VAT może zostać wystawiona do 90 dni od daty dokonania zakupu.

g). Sklep stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu:
http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html

h). Nie istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru.

i). W wypadku drastycznego naruszenia przez klienta warunków regulaminu, firma Woblerek ma prawo usunąć profil klienta z bazy sklepu.

j). Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

k). Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


3.
Możliwe metody złożenia zamówienia, zmiany w zamówieniu
a). Zamówienie poprzez sklep internetowy Woblerek (po wcześniejszym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniem)

b). Zamówienie telefoniczne
Zamówienia można składać dzwoniąc pod następujące numery telefonów:
604 500 163
600 450 508
Koniecznie trzeba mieć przygotowane następujące dane produktów: nazwę, indeks (dokładnie co do każdego występującego w nim znaku), ilość oraz cenę.
W celu realizacji zamówienia telefonicznego wymagane jest podanie adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

c). Zamówienie e-mailem
Przy zamówieniu składanym w taki sposób prosimy o podanie następujących informacji:
- dane produktu: indeks (dokładnie co do każdego występującego w nim znaku), nazwa, ilość oraz cena
- dane do wysyłki
- telefon kontaktowy


d).
Zmiany w zamówieniu, domówienie towaru do istniejącego zamówienia
Na prośbę klienta detalicznego, przekazaną e-mailem, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu do maksymalnie 1 dnia od jego złożenia - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało już spakowane lub wysłane.
W tym wypadku zmiany mogą dotyczyć:
- dodania nowego produktu
- rezygnacja z zamówionego produktu

Klient po otrzymaniu maila, w którym jest poinformowany o zmianach w zamówieniu ma możliwość dokonania ostatecznych zmian w zamówieniu. W tym wypadku prosimy o kontakt e-mailowy do 24-godzin od dnia otrzymania niniejszego maila.
W tym wypadku zmiany mogą dotyczyć:
- akceptacji zaistniałych zmian (nie wymagamy kontaktu w tym celu)
- dodania nowego produktu
- rezygnacji z całego zamówienia
Przy wszelkich zmianach wymagamy podania indeksu produktu oraz numeru zamówienia.

Możliwość zmiany zamówienia nie dotyczy zamówień zawieranych z podmiotami gospodarczymi, które są traktowane jako ostateczne bez możliwości ich późniejszej modyfikacji.

Zamówienia są realizowane wg kolejności wpływu zamówienia oraz daty jego złożenia.
Jeśli do zamówienia oczekującego zostanie wysłane kolejne zamówienie/zamówienia z prośbą o połączenie, w takim wypadku połączone zamówienia będą realizowane wg daty wpływu ostatniego z nich.

Produkty zamówione osobno po dwóch dniach od złożenia pierwszego zamówienia, będą traktowane jako osobne zamówienie z doliczonym kosztem wysyłki.


e). Dodanie produktu do koszyka
Dodanie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji tego produktu, jest to tylko tymczasowa przechowalnia do chwili realizacji zamówienia.
W przypadku zmiany ceny produktu cena w koszyku ulegnie zmianie, to samo w wypadku wykasowania produktu z oferty zostanie on automatycznie wykasowany z koszyka.


4.
Formy płatności
a). Dostępne formy:
- Pobranie (płatność przy odbiorze paczki)
- Przedpłata na konto (po naszym indywidualnym potwierdzeniu) -
w wypadku niezapłacenia w ciągu 7 dni roboczych od tej daty zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

b). Przy dokonywaniu zakupów z opcją przedpłaty na konto bankowe, przelewu należy dokonać dopiero po potwierdzeniu mailem przez osobę upoważnioną o dostępności towaru na magazynach.
Pierwsze potwierdzenie wysyłane automatycznie na Państwa skrzynkę jest tylko potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie osoby upoważnionej jest wysyłane po sprawdzeniu dostępności towaru.

Koszty wysyłki:
Koszt wysyłki obejmuje również koszt przygotowania towaru oraz jego spakowania.
Koszty wysyłki pojawiają się w kasie po uprzednim zalogowaniu, a wyglądają one następująco:

a). Wysyłka kurierska (przesyłka ubezpieczona):

Przedpłata na nasze konto (przelew):

do 1kg – 20,00zł

do 2kg – 22,00zł

do 5kg – 25,00zł


Pobranie (płatność przy odbiorze):

Cenny przesyłek, w przypadku opcji "pobranie" -  obowiązują takie, jak w przypadku przelewu, powiększone jednak o dodatkowe 5 zł do każdego z przedziału.


b). Wysyłka kurierska silnika do łodzi (przesyłka ubezpieczona):
Przedpłata na nasze konto – 30,00 zł
Pobranie (płatność przy odbiorze) – 40,00 zł

c). Zamówienia powyżej 1000zł wysyłamy wyłącznie firmą kurierską (przesyłki te są ubezpieczone do wartości 5000zł).

6. Dane prezentowanych produktów
Informujemy iż opisy oraz zdjęcia produktów są wykonywane na podstawie katalogów oraz innych informacji handlowych przekazywanych przez dystrybutorów, producentów.
Informacja ta w niczym nie wyłącza, nie ogranicza, i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towarów z umową, a Woblerek ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność oferty sklepu z opisem umieszczonym na jego stronie.


7.
Termin realizacji zamówienia, wysyłka, odbiór zamówienia

a). Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
 firm kurierskich - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Według naszych statystyk średni okres realizacji zamówienia to 4 dni + czas przewoźnika.
Staramy się, aby czas wysyłki był jak najkrótszy.

b). Zamówienia złożone z opcją zapłaty:
przedpłata na konto są pakowane po zaksięgowaniu pieniędzy na wskazanym koncie bankowym.
Konto to znajduje się w treści złożonego w taki sposób zamówienia oraz w zakładce regulamin sklepu.

c). W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia towaru może zostać wydłużony, o takiej sytuacji klient zostanie poinformowany.
Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt kupującego, o ile warunki dostawy określone na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią inaczej.

d). Za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu lub utratę przesyłki odpowiada sklep Woblerek

e). Prosimy o nieodbieranie przesyłek uszkodzonych w czasie transportu.
Po odbiorze paczki, która z zewnątrz nie nosiła śladów uszkodzeń bez zastrzeżeń na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że towar został uszkodzony w transporcie (zgodnie z Art. 76 pkt. 4 Prawa przewozowego).

f). Terminy dostarczania przesyłek
Firmy kurierskie - do 2 dni roboczych.


8.
Gwarancje

a). Sklep internetowy Woblerek odpowiada w 100% za dostarczenie pełnowartościowego towaru. W razie stwierdzenia wady w zakupionym produkcie prosimy o niezwłoczny kontakt w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku jego braku zostanie wykonany zwrot gotówki na wskazane przez klienta konto bankowe.

b). Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne oraz wady ukryte zakupionego towaru wynikłe w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie mechaniczne, samodzielna naprawa, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie będą stanowić podstaw do uznania reklamacji.

c). Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w naszym sklepie.

d). Sklep ponosi odpowiedzialność za towar niezgodny w umową.


9.
Zasady postępowania reklamacyjnego

a). Czynności niezbędne do zareklamowania produktu:
- Podpisanie karty gwarancyjnej imieniem i nazwiskiem
- Dołączenie wypełnionego druku reklamacyjnego dostępnego w poniższym linku:

Wzór druku do reklamacji
- Wysłanie towaru
na swój koszt (nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem) na adres:


Firma Handlowo-Usługowa KAZET
Zbigniew Kamiński
Sokołówka 13a
23-440 Frampol

Odsyłany towar prosimy wysłać np. Pocztą Polską listem poleconym ekonomicznym lub też paczką pocztową ekonomiczną.

- My wysyłamy towar do producenta, a po otrzymaniu od gwaranta reklamowanego sprzętu odsyłamy Wam na nasz koszt oraz w wypadku uznania reklamacji klientowi zostanie zwrócony najtańszy, zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

* W przypadku braku karty gwarancyjnej może to uniemożliwić skuteczne zareklamowanie towaru.
Nie dotyczy sytuacji, w której klient reklamuje towar powołując się na rękojmię.

b). Nie przyjmujemy paczek z reklamacjami wysyłanych na nasz koszt

c). Sklep ustosunkuje się do żądań kupującego w ciągu 14 dni od otrzymania żądania.
Po sprawdzeniu reklamowanego towaru oraz sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, zostanie on niezwłocznie wysłany do gwaranta.
W przypadku reklamacji dotyczącej kwoty zamówionego towaru lub usługi, Użytkownik zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję, kwotę oraz numer zamówienia, którego to dotyczy.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w trybie regulowanym przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (DZ.U.Nr 141,poz. 1176)

d). W przypadku pytań dotyczących reklamacji proszę wysłać email na adres: woblerek.sklep@gmail.com
lub dzwonić pod numer: 600 450 508

e). Platforma ODR
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/10.
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

a). Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Woblerek przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:


Firma Handlowo-Usługowa KAZET

Zbigniew Kamiński
Sokołówka 13a
23-440 Frampol
lub dodatkowo adres e-mail woblerek.sklep@gmail.com

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przez zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie z towarem, jakie możliwe by było w sklepie tradycyjnym.

Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć:


- wypełniony formularz zwrotu towaru. Formularz do pobrania po kliknięciu w poniższy link:
Druk zwrotu towaru.
- prosimy o odesłanie oryginału paragonu, który jest wymagany przez Urząd Skarbowy do zwrotu wcześniej odprowadzonego podatku VAT.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:


Firma Handlowo-Usługowa KAZET
Zbigniew Kamiński
Sokołówka 13a
23-440 Frampol

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta. Zgodnie z art. 34. pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Odsyłany towar prosimy wysłać np. Pocztą Polską listem poleconym ekonomicznym lub też paczką pocztową ekonomiczną.

b). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,

c). Zwrot towaru nie dotyczy transakcji zawieranych z podmiotami gospodarczymi.

d). Nie przyjmujemy paczek wysyłanych na nasz koszt.


11. Polityka prywatności serwisu
Cały dokument jest dostępny pod poniższym linkiem

http://woblerek.com.pl/content/9-polityka-prywatnosci


12. Zasady i sposoby utrwalanie, zabezpieczania i udostępniania tekstu umowy
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) http://woblerek.com.pl/content/3-regulamin-sklepu. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.Strona głównaStrona główna

Kontakt

Sklep wędkarski Woblerek

tel. 600 450 508

woblerek.sklep@gmail.com

ul. Sokołówka 13a

23-440 Frampol

woj. lubelskie

Koszyk  

jest pusty